Referencje: Kontakt

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

ul. Hoża 66/68 pok. 118-122
00-628 Warszawa
tel./fax +48 22 628 71 20
sekretariat@atmoterm.waw.pl
Referencje - Pozwolenia sektorowe

Operaty wodnoprawne
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z terenu Z-du ESSILOR OPTICAL LABORATORY w Warszawie przy ul. Annopol
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z terenu Zakładu PWPW w Warszawie przy ul. Domaniewskiej
 • na odprowadzanie wód opadowych z utwardzonego ternu Zespołu Biurowego POLKOMTEL w Warszawie przy ul. Puławskiej do ziemi
 • na odprowadzanie wód opadowych z terenu SEALED AIR POLSKA w Duchnicach przy ul. Ożarowiskiej do wód powierzchniowych
 • na odprowadzanie wód opadowych z terenu Centrum Biznesu OŻARÓW w Duchnicach do ziemi poprzez rów melioracyjny U-7
 • na wprowadzanie wód opadowych do gruntu z terenu budynku MENNIC w Warszawie przy ul. Annopol
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z terenu MENNICY w Warszawie przy ul. Annopol
 • na pobór wód podziemnych ze studni czwartorzędowych nr 1 i 2 na terenie oddz. BP PRINT w Zielonce przy ul. Bankowej
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu salonu Samochodowego Nissan,ul.Puławska, Warszawa
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu obiektu PWPW SA w Warszawie przy ul.Domaniewskiej
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu obiektu PWPW SA w Warszawie przy ul. Sanguszki Domaniewskiej
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu stacji paliw BP w Warszawie
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu stacji paliw STATOIL w Warszawie
 • na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu stacji obsługi Niwett w Warszawie
 • na pobór wód podziemnych dla WMB w Pruszkowie
 • na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do rowu – Ośrodek Doświadczalny IBL w Sękowinie Las
Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów
 • PWPW S.A. ul.Domaniewska w Warszawie,
 • Boryszew ERG SA w Sochaczewie – aktualizacja
 • PBM POŁUDNIE – węzeł betoniarski – ul. Łączyny 2/53
 • Oczyszczalnia Ścieków Południe, warszawa, ul. Syta 190/192
 • PWPW SA, ul. Sanguszki 1 w Warszawie
 • KORAM ZZM W-wa
 • Zakłady Mechaniczne PZL Wola S.A. W-wa
 • Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów W-wa
 • stacja obsługi z lakiernią Niwett w Warszawie
 • PWPW S.A. ul.Domaniewska w Warszawie,
 • PWPW SA – obiekt przy ul.Karczunkowskiej w Warszawie
 • PWPW SA – obiekt przy ul. Sanguszki w Warszawie
 • Elektrownia Stalowa Wola z instalacją podawania biomasy w Stalowej Woli
 • PIW „IPOCHEM” -Instalacja do lekkiej syntezy organicznej W-wa
 • VENTURE INDUSTRIES sp. z o.o. - Odlewnia metali kolorowych Grudziądz
 • ESSILOR LABORATORY POLSKA Sp. z o.o.- Zakład obróbki soczewek W-wa
 • THOMSON MULTIMEDIA POLSKA Sp. z o.o.- Instalacja produkcji płyt DVD Piaseczno
 • MZA Warszawa- obsługa autobusów miejskich –Oddział ds. Utrzymania Taboru T-13 Stalowa
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE – Ciepłownia Wola
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE – Elektrociepłownia Żerań
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE – Elektrociepłownia Siekierki
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE – Elektrociepłownia Pruszków
 • Energetyka Sp z o.o. – zakład produkcyjno-usługowy
 • Wytwórnia Mas Bitumicznych „MASFALT” W-wa
Zgłoszenia instalacji
 • Instalacja energetyczna o łącznej mocy 1,91 MW – Petrolot Sp.zo.o.
 • Kotłownie gazowe i olejowe Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Instalacja CATOX1 i CATOX2 - PKN ORLEN S.A.
 • Instalacje paliwowe w EC Warszawskie S.A.
 • Instalacje paliwowe – stacje paliw
 • instalacja energetyczna CH SELGROS w Warszawie
 • instalacja energetycznego spalania paliw – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie
 • dygestoria w laboratoriach PWPW SA w Warszawie
Programy gospodarki odpadami
 • Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Z-du SEALED, Duchnie, ul. Ożarowska 28A
 • Program gospodarki odpadami dla wytwórni betonu asfaltowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej
 • Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie
 • Ośrodek IBL w Sękocinie
 • Nissan-Volvo ul.Puławska w Warszawie
 • Industrial Center Pass k/Błonia
 • Stacja obsługi Niwett w Warszawie
 • ESSILOR OPTICA LABOLATORY Polska Sp.zo.o. w Warszawie
 • THOMSON POLKOLOR w Piasecznie
 • Stacje paliw BP w Warszawie, Częstochowie, Opolu
 • DAEWOO – FSO Motor Zakład ŻERAŃ
 • KORAM ZZM w Warszawie
 • GENERAL MOTORS POLSKA
 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE S.A.
 • Elektrociepłownia KAWĘCZYN
 • Elektrociepłownia SIEKIERKI
 • Elektrociepłownia ŻERAŃ
 • Elektrociepłownia POWIŚLE
 • Ciepłownia WOLA
 • CIEPŁOWNIE Pruszków, Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin
 • NAFTOBAZY SP. Z O.O. Zakłady Magazynowania Paliw: Narewka, Małaszewicze, Barycz, Zamek Bierzgowski, Wola Rzędzińska, Zawadówka, Skarżysko Kamienna
 • STACJE PALIW BP, ARAL, STATOIL, CONOCO – JET, POLOIL, NESTE
 • CENTRA HANDLOWE HIT, LAND, IKEA, OBI, CASTORAMA
 • Stacje Obsługi samochodów: AUTOREX, ATB TRUCKA S.A, VOLVO
 • Mennica Państwowa S.A.
 • Warszawska Wytwórnia Wódek i Drożdży POLMOS
 • Zakład Chemiczny JOANNA
 • Fabryka Soczewek. ESILLOR, Warszawa
 • Fabryka Farb Sun Chemical w Markach
 • ZZM KORAM, Warszawa Wdrożenie systemu gospodarki odpadami i opakowaniami, stały konsulting oraz naliczanie opłat w Centrach Handlowych: OBI, CARREFOUR, CASTORAMA, LEROY MERLIN
ATMOTERM® Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.     ul. Hoża 66/68 pok. 118-122     00-628 Warszawa     tel./fax +48 22 628 71 20