Referencje: Kontakt

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

ul. Hoża 66/68 pok. 118-122
00-628 Warszawa
tel./fax +48 22 628 71 20
sekretariat@atmoterm.waw.pl
Referencje - Pozwolenia Zintegrowane

Sektor energetyczny
 • zmiana pozwolenia zintegrowanego dla EC ŻERAŃ w związku ze spalaniem zwiększonej ilości biomasy,
 • zmiana posiadanego pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Siekierki uwzględniającego projektowaną instalację współspalania biomasy w kotłach blokowych: OP-430 nr 10, 14 i 15 oraz OP-380 nr 11,
 • zmiana pozwolenia zintegrowanego dla EC Pruszków w zakresie wariantowego spalania paliwa o zawartości popiołu powyżej 6,9%,
 • zmiana wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dot. modernizacji Ciepłowni Wola,
 • VATTENFALL HEAT POLAND - Zakłady Elektrociepłowni Pruszków w Warszawie (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM) - instalacja energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MW,
 • VATTENFALL HEAT POLAND - Zakłady Ciepłowni Wola w Warszawie (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM) - instalacja energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MW,
 • VATTENFALL HEAT POLAND - Zakłady Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM) - instalacja energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MW,
 • VATTENFALL HEAT POLAND - Zakłady Elektrociepłowni Kawęczyn w Warszawie (Konsorcjum PROEKO – ATMOTERM) instalacja energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MW,
 • VATTENFALL HEAT POLAND - Zakłady Elektrociepłowni Żerań w Warszawie (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM) - instalacja energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MW,
 • VATTENFALL HEAT POLAND - Zmiana pozwolenia zintegrowanego – współspalanie biomasy – dla Elektrociepłowni Żerań Warszawa (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM)
 • Elektrownia Stalowa Wola (Konsorcjum GEOSAN–ATMOTERM) - instalacja energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MW,
 • Elektrociepłownia Białystok (Konsorcjum GEOSAN–ATMOTERM) instalacja energetycznego spalania o mocy powyżej 50 MW,
 • Energetyka Ursus- Zakład Energetyki Cieplnej
Sektor chemiczny
 • PKN ORLEN S.A. w Płocku (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM)- instalacje w przemyśle chemicznym do rafinacji ropy naftowej i gazu- instalacja do rafinacji ropy naftowej paliw — RAFINERIA, instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych półproduktów i produktów chemii organicznej — PETROCHEMIA oraz instalacja w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt:- instalacja do spalania paliw — ELEKTROCIEPŁOWNIA,
 • ORLEN EKO w Płocku (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM)- instalacja w gospodarce odpadami do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 t/dobę,
 • ORLEN OIL w Płocku (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM)- instalacja w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej,
 • ORLEN Asfalty w Płocku (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM)- instalacja w przemyśle chemicznym do rafinacji ropy naftowej i gazu,
 • BASELL ORLEN Polyolefins sp z o.o. w Płocku (Konsorcjum PROEKO –ATMOTERM)- instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej,
 • Basell ORLEN Polyolefins sp z o.o . w Płocku -Instalacja HDPE (Poliolefiny III) do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych,podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,
 • Basell ORLEN Polyolefins Sp.zo.o. w Płocku - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Polietylen I i Polietylen II
 • Basell ORLEN Polyolefins Sp.zo.o. w Płocku - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Poliolefiny III
 • PKN ORLEN S.A. w Płocku- zmiana pozwolenia zintegrowanego w związku z uruchomieniem jednostki hydroodsiarczania olejów napędowych HON VI
 • PKN ORLEN S.A. w Płocku- zmiana pozwolenia zintegrowanego w związku z uruchomieniem jednostki HONH w module Głębokiej Przeróbki Ropy w instalacji Rafinerii Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN Spółka Akcyjna oraz zmiana w pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji hałasu
 • PKN ORLEN S.A. w Płocku- zmiana pozwolenia zintegrowanego w związku z planowanym uruchomieniem nowych jednostek i modernizacją istniejących w latach 2009-2015 w instalacjach Rafinerii, Petrochemii i Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN Spółka Akcyjna
 • BORYSZEW S.A. w Boryszewie k/Sochaczewa - instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych,podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej
 • PIW – IPOCHEM w Warszawie Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych,podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej
 • Instytut Farmaceutyczny w Warszawie- Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej
 • NATALEX SA - Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej
Sektor rolniczy
 • Gospodarstwo Hodowane w Wiśniewie- Instalacja do bateryjnego chowu drobiu kur niosek jaj konsumpcyjnych o obsadzie łącznej 468 640 000 sztuk/cykl hodowlany,
 • Ferma Drobiu w Głużku- Instalacja do ściołowego chowu drobiu - brojlera o obsadzie łącznej 288 000 sztuk/cykl,
 • Ferma Drobiu w Wojnówce- Instalacja do ściołowego chowu drobiu - brojlera o obsadzie łącznej 317 190 sztuk/cykl
 • Ferma Drobiu w Kondrajcu Pańskim- Instalacja do ściołowego chowu drobiu - brojlera o obsadzie łącznej 880 000 sztuk/cykl
 • Ferma Drobiu w Rydzyniu Szlacheckim- Instalacja do ściołowego chowu drobiu - brojlera o obsadzie łącznej 240 000 sztuk/cykl
 • Odchowalnia Drobiu w Korzeniówce - Instalacja do bateryjnego odchowu drobiu – kur niosek jaj konsumpcyjnych
 • Ferma Drobiu w Słomczynie- Instalacja do ściołowego chowu drobiu - brojlera o obsadzie łącznej 180 000 sztuk/cykl
 • Ferma Drobiu w Białobrzegach- Instalacja do bateryjnego odchowu drobiu o obsadzie łącznej 70 000 sztuk/cykl
 • Ferma Drobiu w Łomni- Instalacja do ściołowego chowu drobiu na więcej niż 40 000 stanowisk,
 • Ferma drobiu Maciej Przywitowski w Dąbrowie k/Żuromina- instalacja do klatkowego chowu drobiu - kur niosek jaj konsumpcyjnych o obsadzie łącznej 342 480 szt.
 • Gospodarstwo Rolno-Hodowlane –Ferma Drobiu w Duchnicach- Instalacja do bateryjnego chowu drobiu kur niosek jaj konsumpcyjnych o obsadzie łącznej 168 000 sztuk/cykl hodowlany
 • Ferma drobiu w Wróblewie- Instalacja do ściołowego chowu drobiu na więcej niż 40 000 stanowisk,
 • Ferma Drobiu w Mdzewie- Instalacja do ściołowego chowu drobiu na więcej niż 40 000 stanowisk,
 • Ferma Trzody Chlewnej w m. Zielona,pow. Żuromin
 • Ferma Drobiu w Bojanowie Instalacja do ściołowego chowu drobiu na 960 000 stanowisk instalacja do ściółkowego chowu brojlera o obsadzie 316 000 szt/cykl
 • Ferma Drobiu w m. Komnaty Borowe Instalacja do ściółkowego chowu brojlera o obsadzie 960 0000 szt/cykl
Inne sektory
 • SITA RADOM Sp,z o.o.- instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania pond 10 Mg/dobę, radom, ul. Energetyków
 • Drukarnia wklęsłodrukowa BPprint w Warszawie
 • KONSTANS Sp. z o.o. w Konstancinie Jeziornej (Konsorcjum EKOEKSPERT –ATMOTERM) instalacja do produkcji papieru i tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę
 • ALU-KOLOR w Gostyninie – instalacja do anodowania aluminium
 • Zakład Flexodruku, DRUKPOL – Nowy Dwór Mazowiecki, drukarnia flexograficzna
 • ZPP Auto Sp.zo.o. w Siedlcach- Instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych,
 • FSO S.A. w Warszawie - instalacje: do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych oraz do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie
ATMOTERM® Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.     ul. Hoża 66/68 pok. 118-122     00-628 Warszawa     tel./fax +48 22 628 71 20