Referencje: Kontakt

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

ul. Hoża 66/68 pok. 118-122
00-628 Warszawa
tel./fax +48 22 628 71 20
sekretariat@atmoterm.waw.pl
Referencje - Pomiary

Analizy i pomiary hałasu w środowisku
  • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu EC Pruszków podczas nocnego rozładunku węgła z wagonów i nawęglania
  • Pomiary hałasu w otoczeniu EC Żerań, Siekierki, Kawęczyn, Pruszków, C.Wola
  • Analiza oddziaływania wraz z koncepcją zabezpieczeń akustycznych dla kotłów wodnych EC Żerań
  • Pomiary hałasu do emitowanego do środowiska przez skraplacz instalacji chłodniczej na ob .AHOLD w Warszawie
  • Pomiary emisji hałasu w trakcie rozruchu instalacji VOS LOGISTICS w Płocku
  • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu z Zakładu KONSTANS w Konstancinie
  • Pomiary i analizy hałasowe wraz z bazą źródeł hałasu na terenie PKN ORLEN SA w Płocku
  • Pomiary i analizy hałasowe wraz z bazą źródeł hałasu na terenie Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. w Płocku
ATMOTERM® Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.     ul. Hoża 66/68 pok. 118-122     00-628 Warszawa     tel./fax +48 22 628 71 20