Kontakt

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

ul. Hoża 66/68 pok. 118-122
00-628 Warszawa
tel./fax +48 22 628 71 20
sekretariat@atmoterm.waw.pl
Oferta
 • Pozwolenia Zintegrowane

 • Oceny Środowiskowe
  • obsługa procesu inwestycyjnego
  • prognozy oddziaływania na środowisko
  • oceny, raporty, przeglądy ekologiczne
  • dokumentacje hydrogeologiczne
  • pomiary

 • Pozwolenia Sektorowe
  • operaty wodno-prawne (pozwolenia na pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz do urządzeń kanalizacyjnych)
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • programy gospodarki odpadami
  • zgłoszenia instalacji
Zobacz nasze Referencje
ATMOTERM® Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.     ul. Hoża 66/68 pok. 118-122     00-628 Warszawa     tel./fax +48 22 628 71 20