Nasza oferta
Kontakt

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

ul. Hoża 66/68 pok. 118-122
00-628 Warszawa

tel./fax  +48 22 628 71 20
               +48 22 628 70 81 w. 106

e-mail: sekretariat@atmoterm.waw.pl

NIP 526-27-25-155
REGON 015496185

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru KRS 0000147214

Kapitał zakładowy: 150 000,00 zł


 
ATMOTERM® Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.     ul. Hoża 66/68 pok. 118-122     00-628 Warszawa     tel./fax +48 22 628 71 20