Nasza oferta Kontakt

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

ul. Hoża 66/68 pok. 118-122
00-628 Warszawa
tel./fax +48 22 628 71 20
sekretariat@atmoterm.waw.pl
Witamy na stronie firmy ATMOTERM Inżynieria Środowiska

Informacja o połączeniu ATMOTERM S.A. i ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. poprzez przejęcie spółki ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. przez ATMOTERM S.A.

Zarząd spółki ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 19 października 2021 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. plan połączenia spółki ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu (spółka przejmująca) ze spółką ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na ATMOTERM S.A. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony przez obie spółki plan połączenia znajduje się tutaj:

Plan połączenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania znajdują się tutaj:


Dla ATMOTERM S.A.

Rok 2018

ATMOTERM S.A. 2018_sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Dodatkowe informacje do sprawozdania ATMOTERM S.A. za rok 2018

Sprawozdanie finansowe ATMOTERM S.A. za rok 2018

Sprawozdanie z działalności ATMOTERM S.A. za rok 2018

Rok 2019

ATMOTERM S.A. 2019 Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Informacja dodatkowa do sprawozdania ATMOTERM S.A. za rok 2019

Sprawozdanie finansowe ATMOTERM S.A. za rok 2019

Sprawozdanie z działalności ATMOTERM S.A. za rok 2019

Rok 2020

ATMOTERM S.A. 2020 r. Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Dodatkowe informacje do sprawozdania ATMOTERM S.A. za rok 2020

Sprawozdanie finansowe ATMOTERM S.A. za rok 2020

Sprawozdanie zarządu z działalności ATMOTERM S.A. za rok 2020

Zasady rachunkowości w ATMOTERM S.A.


Dla ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

Rok 2018

Bilans ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2018

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2018

Zakres inf wykaz w sprawozdaniu ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2018

Rok 2019

Bilans ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2019

Zakres inf wykaz w sprawozdaniu ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2019

Rok 2020

Bilans ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2020

Infomacja dodatkowa do sprawozdania ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2020

Zakres inf wykaz w sprawozdaniu ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. za rok 2020

Oferta
Pozwolenia Zintegrowane, Oceny Środowiskow, Pozwolenia Sektorowe
Referencje
Lista wybranych Klientów korzystających z naszych usług konsultingowych
Kontakt
Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z naszym konsultantem
ATMOTERM® Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.     ul. Hoża 66/68 pok. 118-122     00-628 Warszawa     tel./fax +48 22 628 71 20